초록 close

Алтан ургын бараг бх улсууд Аригбухыг хаан ширээнд суухыг дэмжиж байсан боловч Тагачар зн хэсгийн вангуудыг толгойлон Хубилайг дэмжиж байсныг анхаарууштай. Тагачар Хубилайг дэмжсэн учир нь дараах хэдэн злйд оршиж байна. 1-рт, Алтан ургын дэмжлэгтэй залгамжлагч биш Хубилай ‘Ляо дун’ газар нутгийг эзэмшиж байсан Тагачарын дэмжлэгийг маш хссэн. Тагачарын дэмжлэггйгээр Хубилай хаан ширээнд сууж чадахгй байсан билээ. 2-рт, Тагачар Аригбухыг Мнх хааны е залгамжлагч гэж бодож байсан. Отчигины улс Монгол улсын хаан ширээний тэмцэлд рийн улсыг бие даасан байдалын тл тусалж чадвстай хн сонгоод хаанд ргмжсэн. Тагачар Гюг хаанаас ил трийн твлрлсн Мнх хааныг хчтэй дэмжихгй байсан бгд Мнх хааныг залгамжлсан Аригбухыг хаан болоход дургй байсан юм.мнд Сн улсыг довтлох ед Тагачартай хамт зн газрын цэрэг болсон Хубилай хаан болохыг хссэн. Тагачар Хубилайн бослогонд орлцсоний дараа Хубилай хаан болоход нь нэр нлг ашиглан туслсан бгд Тагачарын цэргийн хч ил хчтэй болсон. Мнх хаантай хамт мнд Сн улсыг дайлсанд олон нэртэй жанжингууд нас бараад цэргийн хч доройтов. Гэвч Зн хэсгийн Вангуудын удирдагч Тагачарын цэргийн хч Монгол улсад хамгын хчтэй болсон юм.Тагачарын туслалцаа нь Хубилайн ялалтанд нл злсэн нь Тагачарыг Хубилай хааны хамгын хайр хндтэй хн болгосон. Иймд Хубилай хааны эхэн ед Отчигины улсын газар нутгийн хэмжээ лэмж томорсон ба тусгаар тогтносон байна.